biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

08.03.2016

Rozstrzygnięcie procedury wyłaniającej Doradców specjalistycznych.

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego wyboru prowadzących doradztwo specjalistyczne w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

costam
costam
costam
costam
costam

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.