biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

26.01.2022

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla NGO!

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie w dniu 31.10.2021r. organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31.01.2022r.

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

 

 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.