biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

1%

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

To oznacza, iż można przekazywać 1% podatku na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie ideą jednego procenta wzrasta, coraz większa liczba osób korzysta z prawa decydowania o przeznaczeniu części wypracowanego przez siebie dochodu.

Z roku na rok powiększa się również grono zacnych darczyńców Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, którym po raz kolejny serdecznie dziękujemy.
Każda dokonana w ramach mechanizmu 1% wpłata jest dla Nas potwierdzeniem poparcia dla misji, jaką realizujemy. Liczymy, że również w tym roku Państwa uznanie dla naszej działalności będzie miało swoje potwierdzenie w przekazanych na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia środkach.

 

MECHANIZM 1%
Kto może przekazać jeden procent podatku dochodowego i jak wygląda obowiązująca procedura?
Jeden procent podatku na cele charytatywne, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego mogą przekazać osoby fizyczne, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy objęci liniową – 19 % stawką podatku oraz podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
Co należy zrobić?
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.) wypełnić odpowiednią rubrykę umieszczając w niej nazwę Organizacji, numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę, którą chcemy przekazać na jej rzecz. W terminie do trzech miesięcy Urząd Skarbowy przekaże na konto Organizacji właściwą sumę pieniędzy w wysokości 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, potrąconą o koszty przelewu. 
 
Odpisując jeden procent swojego podatku na rzecz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia uczestniczycie Państwo w pomocy osobom najbardziej potrzebującym, pomagacie budować lepszą przyszłość, wspieracie tych, których dotknęło nieszczęście, wspieracie rozwój i mobilność lokalnego rynku pracy, zyskujecie satysfakcję i wdzięczność. 

                                                                                Z poważaniem 
                                                                                Zespół Fundacji Regionalnej 
                                                                                Agencji Promocji Zatrudnienia

   
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.